Universitat Rovira i Virgili

III JORNADA NACIONAL SOBRE DOLOR INFANTIL

Altres edicions

El dolor infantil és un problema que no ha rebut l'atenció que mereix, una situació particularment greu en el cas del dolor crònic. I tot i que potser pugui resultar sorprenent, no es tracta d'un problema aïllat; aquesta situació desafortunada es repeteix a nivell internacional. De fet, sabem molt poc sobre el dolor infantil, sens dubte les investigacions són escasses, i el que encara és pitjor, la formació i coneixement dels professionals és molt limitada.

Les dades que disposem sobre el problema mostren una prevalença molt elevada. Els estudis que s'han publicat a nivell internacional indiquen que entre un 20% i un 30% dels nens i joves experimenten dolor crònic. L'únic estudi disponible fins a la data, realitzat al nostre país amb població general informa que el 37% dels participants (una mostra representativa de la població entre 8 i 16 anys) informava tenir dolor crònic. En moltes ocasions el pitjor no és la intensitat del dolor, si no els efectes de la presència continuada d'aquest dolor; efectes que poden ser devastadors, i que transcendeixen als que l'experimenten en primera persona per arribar a totes aquelles persones que amb el jove conviuen.

Actualment sembla que hi ha un moviment de fons que ha de facilitar que aquesta situació canviï doncs, en efecte, s'observa un major interès per part de tots els actors implicats: societats científiques, (seria indicatiu d'això la recent creació del grup de treball de dolor infantil de la Societat Espanyola del dolor), universitats (per exemple, el mes de setembre del 2015 es constituïa a la Universitat Rovira i Virgili la primera Càtedra específica sobre dolor infantil -ja hi havia altres sobre dolor però dedicades exclusivament a adults-), professionals sanitaris (per exemple, ens consten accions en alguns hospitals per crear unitats específiques de dolor crònic infantil), i els mateixos usuaris (per exemple, s'ha creat alguna associació dedicada específicament al problema del dolor crònic infantil / juvenil), tots estem treballant per millorar l'estat actual de coses. El lema de la Càtedra de Dolor Infantil URV-FG és precisament: "millorar la qualitat de vida dels nens amb dolor crònic (i la dels seus familiars) és possible" i això és més factible en la mesura que tots col·laborem.

Precisament, experts, clínics i investigadors, membres de les societats científiques, professors universitaris i clínics de llarga trajectòria ens hem unit per col·laborar i promoure aquesta III Jornada Nacional sobre Dolor Infantil.

III Jornada Nacional sobre Dolor Infantil

La III Jornada Nacional sobre Dolor Infantil organitzada l'1 de febrer de 2019 al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per la Càtedra de Dolor Infantil Universitat Rovira i Virgili - Fundació Grünenthal, l'Hospital Universitari La Paz i el Grup de Treball de Dolor infantil de la Societat Espanyola del dolor (SED), ha posat en relleu la necessitat de buscar mesures que facilitin l'abordatge del dolor infantil alhora que s'han presentat les novetats farmacològiques i s'ha actualitzat el coneixement sobre el maneig del dolor neuropàtic, entre altres aspectes.

Durant la jornada s'ha posat l'accent en la figura del pacient pediàtric com a agent actiu en el seu tractament. Les primeres experiències doloroses en nens poden contribuir significativament als mecanismes d'afrontament quan són adults. Per aquesta raó "han d'aprendre a responsabilitzar-se de seu estat de salut des d'edats primerenques. Això és particularment important en el cas del dolor crònic, en el qual s'han de conèixer les formes més adequades d'afrontament, actituds alternatives i un funcionament personal més dinàmic", ha assegurat el director de la Càtedra i coordinador del Grup de Treball de Dolor Infantil de la SED, el professor Jordi Miró. Per ajudar a que assumeixin aquest rol, en els programes de tractament per al dolor crònic es promou la figura dels cuidadors com a responsables de facilitar aquest procés i de reforçar el canvi d'actitud.

V Premi a la tasca contra el dolor infantil

El V Premi a la labor Contra el Dolor Infantil ha recaigut sobre el doctor Jesús Cebrián per l'elaboració d'una guia de dolor pediàtric com a instrument de millora en el nen hospitalitzat que s'ha implementat a l'Hospital General Gregorio Marañón de Madrid. Aquest model ha demostrat tenir una repercussió positiva en aspectes com la incidència general, detecció, avaluació, valoració de la intensitat i aplicació del tractament correcte.

El doctor Cebrián ha explicat que la novetat fonamental resideix en el plantejament de les accions. Primer es va realitzar una tasca de detecció del problema pel que fa a la prevalença, avaluació, diagnòstic i tractament. A continuació, es va elaborar una guia multidisciplinar basada en les recomanacions de la Joint Commission, que implica actuacions concretes i responsabilitats definides en l'atenció del dolor de l'infant en tot el personal sanitari de l'hospital infantil (metges, infermeres, supervisores, farmacèutics). Finalment, es va avaluar el resultat de l'acció de millora a l'any de la introducció de la guia.

Segons aquest expert, el repte en el tractament del dolor en el nen hospitalitzat rau en desenvolupar una seqüència d'actuacions farmacològiques i no farmacològiques que impliquin a tot el personal sanitari, i que recullin la prevenció, avaluació, mesurament i tractament del dolor en tot moment per tal d'evitar la presència del dolor rellevant. En aquest sentit, "en un hospital infantil modern és imprescindible que s'humanitzi l'estada mitjançant una presència parental propera", ha assegurat la el doctor Cebrián.

En aquesta cinquena edició del premi també s'han destacat dos treballs finalistes. Unitat de Tractament de Dolor de Valladolid presentat pel Dr. Israel Conca García i la Dra. Alba Ferrer Garcíala de l'Hospital Clínic Universitari Riu Hortega de Valladolid, com a primer finalista, i en segon lloc, Avaluació del dolor en atenció pal·liativa en nens i adolescents amb malaltia oncològica, de Lucía Navarro Marchena d'Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona).