Universitat Rovira i Virgili

La Càtedra

La Càtedra de Dolor Infantil URV - Fundación Grünenthal la formem un grup multidisciplinar de professionals preocupats per millorar la qualitat de vida dels nens, adolescents i adults joves amb dolor.

Aquesta iniciativa es desenvolupa i es concreta a partir de la feina feta des del grup de recerca ALGOS de la Universitat Rovira i Virgili. ALGOS és un grup multidisciplinar de clínics i investigadors interessats per ajudar a l'avenç en l'estudi del dolor infantil i millorar el seu tractament. Com a grup, ALGOS està reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup consolidat de recerca en dolor (Ref.: 2014-SGR-963). Des del grup ALGOS s'investiga i avalua l'eficàcia de diferents tipus de tractaments per al dolor crònic amb l'objectiu d'ajudar a millora la qualitat de vida de les persones.


La Càtedra de Dolor Infantil URV - FG s'ha creat gràcies a l'ajuda de la Fundació Grünenthal fruit, d'una banda, del seu interès per ajudar a les persones amb dolor i, d'altra, per la confiança en l'activitat d'ALGOS i la feina que estem desenvolupant en relació amb el dolor infantil.

La Fundació Grünenthal neix l'any 2000 amb l'objectiu d'apropar la realitat del dolor a tots els agents interessats. Millorar la qualitat de vida dels pacients amb dolor és la seva raó de ser, fet que es constata en cada pas que donen i en les iniciatives en les què participa. Sota aquesta premissa, les activitats de la Fundación Grünenthal es basen en el desenvolupament d'accions relacionades amb la investigació, la formació i la divulgació científica i social; fórmules per reduir o eliminar els efectes negatius del dolor en la vida de les persones.

Amb el suport de: