Universitat Rovira i Virgili

Premi a la tasca contra el dolor infantil

Es convoca el Premi a la tasca contra el dolor infantil per contribuir a fomentar el coneixement del problema que representa el dolor infantil. Es tracta d'ajudar a la sensibilització i consciència social sobre l'impacte del dolor en els més joves, dels problemes que provoca a tots els nivells ia tots els implicats; és a dir, tant als que l'experimenten en primera persona com als que conviuen amb ells (familiars, cuidadors, amics).

BASES


OBJECTE DEL PREMI I CANDIDATS

La Càtedra de Dolor Infantil Universitat Rovira i Virgili - Fundació Grünenthal convoca aquest premi i convida els agents interessats a participar-hi.
Entre els valors de la Càtedra té especial rellevància promoure l'estudi i el tractament del dolor infantil. Així doncs, donar a conèixer les accions que diferents agents i institucions realitzen s'ha convertit en una prioritat. El premi va sorgir amb la intenció de donar visibilitat a les accions relacionades contra el dolor infantil, i amb això impulsar, d'una banda, l'estudi del dolor infantil i, de l'altra, fomentar i millorar l'atenció que reben aquests nens i joves, també seus familiars i cuidadors.


¿Qui pot optar al premi?

Poden ser candidats persones físiques i jurídiques que hagin realitzat projectes de recerca, formació i / o accions per millor l'atenció al dolor infantil, durant tot o part del temps comprès entre l'1 de gener de 2020 i al 31 de desembre de 2020.


¿Quin tipus d’iniciatives es poden presentar al premi?

Es poden presentar treballs de:

  1. Investigació cínica o bàsica sobre dolor infantil
  2. Formació a professionals sobre l’estudi i el tractament del dolor infantil
  3. Creació, consolidació i optimització d’infraestructures sanitàries que millorin l’atenció a la població infantil amb dolor

Igualment el Jurat tindrà en consideració de forma especial que l'acció que es presenta al premi estigui relacionada amb el dolor crònic, per l'enorme impacte que té en la societat. També tindrà en consideració el nombre de beneficiaris directes i indirectes de l'acció, així com la seva sostenibilitat, és a dir, el temps que porta en execució i si l'acció està prevista que es mantingui en el temps; presentar proves que justifiquin totes aquestes dades, sense ser condició necessària, ajudarà a valorar positivament la candidatura presentada.


TERMINI I PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Per presentar la candidatura al premi les entitats interessades hauran d'enviar un informe en format word que avali la presentació de la candidatura i que haurà de signar el responsable legal de l'entitat o grup de treball que opta al premi.
Tots dos documents (Formulari de Sol·licitud i Informe-aval) s'hauran d'enviar tant per correu electrònic a l'adreça: premiodolorinfantil@urv.cat, posant com a assumpte VII Premi Dolor Infantil, com per correu certificat a l'atenció de:

Dr. Jordi Miró
Càtedra de Dolor Infantil URV- Fundación Grünenthal
Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
Carretera de Valls s/n
43007 Tarragona
Espanya

Els aspirants al premi han de presentar la mitjançant correu electrònic, a l’adreça indicada anteriorment, una presentació en PowerPoint per poder presentar la/les candidatura/s guanyadora/es durant la Quarta Jornada Nacional de Dolor Infantil, en el moment de fer el lliurament del premi.

El termini de recepció de candidatures al VII Premi a la tasca contra el dolor infantil es tanca el 15 de gener de 2021.

A continuació us podeu descarregar la següent documentació:


ACEPTACIÓ DEL PREMI

L'acceptació del premi implica el compromís d'utilitzar-per a la promoció de l'estudi i tractament del dolor infantil en la forma que l'entitat guardonada estimi oportú. L'entitat es compromet a reconèixer el premi concedit a l'acció a realitzar (amb el nom de Càtedra de Dolor Infantil Universitat Rovira i Virgili - Fundació Grünenthal). Les accions a desenvolupar es realitzaran en l'any següent a la concessió del premi, i s'informarà a la Càtedra del tipus d'acció realitzada i dels resultats obtinguts. La Càtedra de Dolor Infantil URV-FG es compromet a divulgar l'acció i els seus resultats en la seva pàgina web, i en els fòrums adequats per a això.


JURAT I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

El jurat estarà presidit pel Prof. Dr. Jordi Miró, Director de la Càtedra, i estarà format per un representant de la Universitat Rovira i Virgili, un representant de la Fundació Grünenthal, el President de la Societat Espanyola del Dolor i el Dr. Francisco Reinoso, Coordinador Mèdic de la Unitat de Dolor Pediàtric de l'Hospital la Paz (Madrid).
El premi es pot declarar desert si, segons el parer del jurat, s'estima que les propostes no reflecteixen l'esperit del premi. La decisió del jurat serà inapel·lable i, pel fet de concursar, els participants renunciaran a qualsevol impugnació o acció en contra d'aquestes bases.

Entrega del Premi

La decisió del jurat es farà públic durant la propera Jornada Nacional de Dolor Infantil.

Un representant de l'organització guardonada haurà d'estar en disposició de recollir el premi en el moment de la resolució; així doncs, alguna persona d'aquesta organització haurà d'estar inscrita en la Jornada i present en el moment de donar-se a conèixer la sentència. L'organització premiada rebrà la quantitat de 2.000 € i una escultura, una al·legoria a la lluita contra el dolor infantil. Als dos finalistes se'ls farà entrega d'un diploma acreditatiu.

Les accions-experiències dels tres finalistes apareixeran convenientment recollides i descrites a la pàgina web de la Càtedra de Dolor Infantil URV-Fundació Grünenthal.