Universitat Rovira i Virgili

Jornades internacionals de Dolor Infantil

Jornades Internacionals de Dolor Infantil

Un dels principals objectius d'ALGOS és millorar la qualitat de vida dels nens i adolescents que tenen dolor crònic, així com la dels seus pares i cuidadors. Gran part del nostre treball va dirigit cap a aquest objectiu, i és per això que a l'any 2007 vam decidir organitzar unes Jornades dedicades a l'estudi i tractament del dolor infantil: primer, per donar a conèixer aquest problema a un públic ampli; i segon, per a facilitar un espai on els diferents professionals i investigadors del sector poguessin compartir idees i col·laborar, per aconseguir millorar la qualitat de vida d'aquests nens i adolescents.

A finals de l’any 2013, el grup ALGOS va organitzar la quarta edició de les Jornades Internacionals de Dolor Infantil.

En termes generals, es pot senyalar que una part significativa de la població infantil experimenta problemes de dolor crònic. No obstant, el dolor crònic en els nens no rep l'atenció que mereix; l'Organització Mundial de la Salut reconeix que el dolor pediàtric no està sent tractat adequadament, alerta sobre la falta de protocols desenvolupats específicament per a aquesta població i demana una acció més decidida de polítics i especialistes per a fer-li front.

La falta d'atenció als problemes de dolor en els nens a Espanya queda reflectida en el fet que mentre comptem amb un bon número d'unitats per atendre els casos de dolor crònic en adults, no tenim unitats d'importància i característiques semblats per a tractar els casos de dolor crònic infantil. I alguna cosa semblant podríem dir de la majoria de països del nostre entorn.

L'objectiu de les IV Jornades va ser apropar la realitat dels problemes en l'avaluació i tractament del dolor en els nens i adolescents, presentar els avenços registrats en els últims anys, i mostrar els recursos disponibles per a fer front a aquests problemes.

En l'estudi i tractament del dolor pediàtric convergeixen diferents professionals i disciplines. Des de la primera edició, aquestes Jornades s'han caracteritzat per promoure la col·laboració professional i afavorir la interdisciplinarietat. En bona mesura aquest plantejament reflecteix una idea subjacent a l'organització d'aquestes Jornades, això és, que entre tots podem fer més i millors coses que de manera aïllada. I, d'allà, el lema de les Jornades: diverses perspectives, un mateix objectiu. En definitiva, es tracta de promoure l'estudi i tractament del dolor infantil per contribuir a millorar la qualitat de vida de tots els implicats, dels nens sí, també de les seves famílies.

Com en anterior ocasions, les IV Jornades va ser organitzades per ALGOS (grup multidisciplinari d'investigació en dolor), encara que també comptem amb la col·laboració d'altres grups, investigadors i entitats interessades. Confiem que aquesta nova edició segueixi gaudint de l'interès de clínics i investigadors.

Membre de: 

Amb el suport de: