Universitat Rovira i Virgili

Estructura organitzativa

Direcció Científica

La direcció científica s'encarrega de liderar les accions a desenvolupar. A més a més també són funcions del Director:


Comissió de seguiment

La Comissió de seguiment està formada per dos representants de la Universitat i per dos representants de cadascuna de les entitats públiques i/o privades que col·laboren a la Càtedra.

Les funcions de la Comissió de Seguiment són:


Consell Científic Assessor

El Consell Científic Assessor està format per experts de diferent formació, donada la vocació interdisciplinar de la Càtedra. Aquest Consell pot assessorar a la Direcció tant en accions puntuals com de caràcter estratègic.

Les funcions del Consell Científic Assessor són: