Universitat Rovira i Virgili

Projectes

La recerca és el pilar fonamental de la Càtedra.

Actualment hi ha diferents projectes que es vehiculen des de la Càtedra, relacionats amb l'avaluació i tractament del dolor infantil. Aquests projectes compten amb el suport econòmic de diferents agents, tan públics com privats: la Fundació Grünenthal, l’Obra Social de La Caixa, el Ministerio de Economía y Competitividad, i la Universitat Rovira i Virgili. Així mateix, també es compta amb el suport de particulars interessats en ajudar a assolir els objectius de la Càtedra, contribuint-hi amb les seves donacions.
Els projectes actualment en marxa són: