Universitat Rovira i Virgili

Memòria d'activitats

La Càtedra de Dolor Infantil Universitat Rovira i Virgili - Fundación Grünenthal va ser creada pel Consell de Govern de la Universitat el 16 de juliol de 2015 i presentada en societat el 17 de setembre de 2015. La Càtedra de Dolor Infantil es crea per a promoure l'estudi i el tractament del dolor infantil i és l'única d'aquestes característiques que existeix a l'estat espanyol, i de les poques al món que dediquen els seus esforços al dolor infantil. Compta amb un grup multidisciplinar de professionals preocupats i ocupats en la millora de la qualitat de vida dels joves amb dolor, i la de les seves famílies.

Actualment hi ha 7 projectes que es vehiculen des de la Càtedra, relacionats amb l'avaluació i tractament del dolor infantil. Aquests projectes compten amb el suport econòmic de diferents agents, tan públics com privats: Fundació Grünenthal, Obra Social de La Caixa, Ministerio de Economía y Competitividad, i Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix, es compta amb l'ajuda i suport de particulars interessats en ajudar a assolir els objectius de la Càtedra, que hi contribueixen amb les seves donacions.

A continuació pots consultar la memòria d’activitats dels següents anys: