Universitat Rovira i Virgili

Objectius i missió

El lema de la Càtedra és Investigar, compartir, millorar. Doncs, en efecte, investigar és l'objectiu fonamental de la Càtedra de Dolor Infantil URV - FG i el que tracta és de canalitzar, promoure i liderar la recerca en dolor infantil. Investigar per conèixer, sí, per saber què i com fer-ho, però sempre amb la voluntat de compartir. A la Càtedra ambdós verbs, investigar i compartir, es conjuguen simultàniament. El progrés, científic o de qualsevol altra mena, en bona mesura depèn de compartir les experiències i els coneixements. Els més grans avenços en l'estudi i tractament del dolor resulten de la col·laboració de múltiples agents i actors.

Encara que investigar i conèixer pel simple plaer de fer-ho no és l'objectiu de la Càtedra. El què pretenem és contribuir a millorar la qualitat de vida dels joves i la de les seves famílies. Aquesta és la nostra voluntat i compromís. Aquí hi ha la màxima que guia les accions de la Càtedra: millorar la qualitat de vida dels nens amb dolor crònic (i la de la seva família) és possible. El esforços de la Càtedra de Dolor Infantil URV - Fundació Grünenthal van dirigits a tal fi.

No obstant, el compromís de la Càtedra és contribuir a millorar el coneixement sobre el dolor i els seus efectes en les persones. Així doncs, la Càtedra vol col·laborar també en totes aquelles iniciatives que tinguin per objectiu l'estudi i el tractament del dolor, sense excloure cap iniciativa encara que no vagi dirigida als infants. De fet, els membres de la Càtedra són professionals amb projectes clínics aplicats i de recerca tant en població infantil, en adults, com en persones d'edat avançada.

Els objectius específics que ens plantegem a la Càtedra i que cal destacar són:

La Càtedra de Dolor Infantil URV - Fundación Grünenthal la formem un grup multidisciplinar de professionals preocupats per millorar la qualitat de vida dels nens, adolescents i adults joves amb dolor.

Aquesta iniciativa es desenvolupa i es concreta a partir de la feina feta des del grup de recerca ALGOS de la Universitat Rovira i Virgili. ALGOS és un grup multidisciplinar de clínics i investigadors interessats per ajudar a l'avenç en l'estudi del dolor infantil i millorar el seu tractament. Com a grup, ALGOS està reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup consolidat de recerca en dolor (Ref.: 2014-SGR-963). Des del grup ALGOS s'investiga i avalua l'eficàcia de diferents tipus de tractaments per al dolor crònic amb l'objectiu d'ajudar a millora la qualitat de vida de les persones.

La Càtedra de Dolor Infantil URV - FG s'ha creat gràcies a l'ajuda de la Fundació Grünenthal fruit, d'una banda, del seu interès per ajudar a les persones amb dolor i, d'altra, per la confiança en l'activitat d'ALGOS i la feina que estem desenvolupant en relació amb el dolor infantil.

La Fundació Grünenthal neix l'any 2000 amb l'objectiu d'apropar la realitat del dolor a tots els agents interessats. Millorar la qualitat de vida dels pacients amb dolor és la seva raó de ser, fet que es constata en cada pas que donen i en les iniciatives en les què participa. Sota aquesta premissa, les activitats de la Fundación Grünenthal es basen en el desenvolupament d'accions relacionades amb la investigació, la formació i la divulgació científica i social; fórmules per reduir o eliminar els efectes negatius del dolor en la vida de les persones.

Amb el suport de: