Universitat Rovira i Virgili

I JORNADA NACIONAL SOBRE DOLOR INFANTIL

Altres edicions

El dolor en nens, igual que en adults, afecta tots els nivells. El seu impacte i extensió aconsegueix diversos graus: emocional, social, econòmic i laboral, afectant també a familiars que es veuen involucrats en aquesta realitat. "Es calcula que al voltant del 30% dels nens experimenta algun tipus de dolor cònic, en els més petits és més comú que s'infravalori seu malestar considerant el seu dolor com una qüestió associada al creixement", ha apuntat el professor Jordi Miró, director de la Càtedra de dolor infantil Universitat Rovira i Virgili-Fundació Grünenthal i director de la I Jornada Nacional de dolor infantil: l'atenció als infants i joves amb dolor i les seves famílies: un deure inexcusable, celebrada al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

"Els adults ens comportem de manera diferent als nens, ells perseveren i intenten seguir amb el seu dia a dia tot i el dolor. És freqüent que la incredulitat o la incomprensió per part de l'entorn social, escolar i familiar facin que al dolor infantil no se li doni la importància ni se li atorgui la gravetat que té realment el problema del dolor infantil", ha explicat Francisco Reinoso-Barbero, coordinador mèdic de la Unitat de dolor infantil de l'Hospital Universitari la Paz de Madrid, i codirector, juntament amb Jordi Miró, de la Jornada.

I Jornada Nacional sobre Dolor Infantil

Reptes de l'abordatge del dolor infantil

El coordinador mèdic de la Unitat de Dolor Infantil ha subratllat que "el maneig del dolor infantil es perfila com un autèntic repte social, ja que cal tenir en compte la variabilitat clínica que suposen els canvis cronobiológicos (no és el mateix tractar un lactant que a un adolescent), les causes (el dolor associat a una malaltia concreta, com el dolor oncològic, per exemple, davant del dolor primari) i el mateix curs de la malaltia en una població tan heterogènia".

Per això, un altre dels reptes, segons l'opinió del Dr. Reinoso-Barbero, passa per "aconseguir un maneig multidisciplinari, que impliqui diferents especialitats coordinades i articulades en unitats assistencials específiques". En aquest sentit, el professor Miró ha destacat que "s'ha millorat i avançat molt en l'abordatge d'aquesta patologia en nens, però tot i així, ens queda molt camí per recórrer".

Per la seva banda, els professionals reunits han insistit en la necessitat de crear més unitats de dolor infantil, així com en la importància de dissenyar i implementar programes específics per al maneig del dolor infantil en els hospitals. A més han coincidit a destacar que el futur d'un correcte abordatge del dolor entre els més petits passa per una clara identificació epidemiològica, els seus problemes i repercussions; pel desenvolupament de les eines adequades de valoració del dolor, imprescindibles per al seu tractament; per l'establiment de guies clíniques eficaços, i, molt especialment, per determinar les opcions terapèutiques més adequades en funció de les característiques i del perfil de cada pacient. "Fins ara, la tendència ha estat adaptar intervencions efectives en adults. En alguns casos han funcionat, però en d'altres no. Per tant, el repte resideix a esbrinar quin tractament és més adequat perquè persona; identificar quins factors influeixen en l'eficàcia dels tractaments per poder dissenyar millors armes terapèutiques per a la població infantil", ha comentat sobre això el professor Miró.

Primera jornada d'aquestes característiques

La posada en marxa d'aquesta iniciativa, organitzada per la Càtedra de Dolor Infantil Universitat Rovira i Virgili-Fundació Grünenthal i l'Hospital Universitari La Paz de Madrid, sorgeix de la necessitat d'unir en un mateix fòrum a tots els agents involucrats en el maneig del dolor infantil, per analitzar i debatre els propers passos a donar conjuntament en l'abordatge d'aquest problema. En aquesta ocasió han participat representants polítics de diferents comunitats autònomes, societats científiques i professionals clínics i investigadors. "Reunir tots els agents implicats en l'abordatge del dolor infantil, ens ha permès donar visibilitat a aquest problema, abordar temes específics sobre dolor en poblacions concretes i plantejar noves tècniques i mètodes terapèutics", ha subratllat el professor Miró, qui ha destacat la presència de representants autonòmics en aquesta jornada.

"Aquesta jornada pretén ser la primera de moltes activitats similars que permetin seguir avançant en aquesta realitat que afecta tants nens", ha recalcat el Dr. Reinoso-Barbero.

III Premi a la tasca contra el dolor infantil

Per tercera vegada, i coincidint amb la Jornada, s'ha lliurat el Premi a la tasca contra el dolor infantil, de la Càtedra de Dolor Infantil URV-FG. En aquesta edició, el guardó ha recaigut en el projecte Unitat del color, un treball presentat per Raquel Torres, Paula Gómez i Eva de l'Ara Muñoz, de l'Hospital Universitari La Paz, Madrid. "Amb aquest projecte, Unitat del Color, hem adaptat i transformat els espais i entorns en què té lloc el tractament del dolor. A través de diferents colors i d'un ús especial de la llum, les habitacions arriben a convertir-se en un bosc ple de papallones, el que els transporta, als pacients pediàtrics, a un món diferent al que ells entenen per hospital. Aquest entorn influeix de manera positiva en la seva percepció del dolor", ha ressaltat Raquel Torres.

El jurat del premi ha distingit a més dos projectes finalistes: PAINAPPLE. Aplicació electrònica per al maneig del dolor agut en pediàtric. Desenvolupament, validació i avaluació, presentat per Ernesto Martínez, Patricia Català i Julio Alberto Mateos, de l'Hospital Infantil Universitari Niño Jesús, Madrid; i Validació de l'escala d'analgèsia pediàtrica i de l'escala de sedació pediàtrica per a procediments de l'Hospital Universitari Nen Jesús i de l'escala de Ramsay per procediments en pediatria, desenvolupat per David Lozano, de l'Hospital General La Mancha Centro, Ciudad Real.

L'objectiu d'aquests premis és contribuir i fomentar el coneixement del problema que representa el dolor infantil. Convocat pel grup ALGOS i la Fundació Grünenthal, el premi tracta d'ajudar a la sensibilització i conscienciació social sobre l'impacte del dolor en els més joves i dels problemes que provoca a tots els nivells. "El premi es va crear amb la intenció de donar visibilitat a aquest tipus d'accions, i així impulsar l'estudi del dolor infantil, i fomentar i millorar l'atenció que reben aquests nens i joves, així com els seus familiars i cuidadors".