Universitat Rovira i Virgili

5a JORNADA NACIONAL SOBRE DOLOR INFANTIL

Altres edicions

El passat dia 20 d'abril de 2021 es va celebrar la 5a Jornada (Virtual) Nacional sobre Dolor Infantil a Madrid. Tot i les dificultats que planteja la terrible situació de pandèmia que ens toca viure, volíem preservar l'objectiu amb què va néixer aquesta jornada: col·laborar, aprendre de tots i entre tots, en benefici dels i les infants amb dolor i les seves famílies. El nostre compromís segueix ferm.

Es tracta d'una edició especial, i per diversos motius. Primer, i molt fonamental, va ser una trobada virtual, sense el contacte proper a què ens havíem acostumat i que vam compensar amb els avantatges que la tecnologia ens ofereix perquè sigues una trobada especialment interactiva. Segon, es tracta d'una versió reduïda, adaptada a l'entorn en què ens veiem abocats a treballar.

L'estudi i tractament de el dolor infantil a Espanya suposa un desafiament per a tots els agents implicats. La dificultat per valorar el dolor en els pacients més petits, l'escassetat d'unitats i de programes interdisciplinaris de tractament, la manca de programes especialitzats de formació, fins i tot la relativa manca de sensibilitat per part d'administracions i de professionals sanitaris són exemples d'alguns els reptes extraordinàriament complexos als quals ens enfrontem.

Valorant el present i procurant anticipar-nos a el futur, hem elaborat el programa. A fer-ho, pensàvem en totes les persones implicades en el tractament de el dolor infantil, perseguint un balanç just d'aspectes clínics i d'actualitat.

I per a això, comptem amb ponents de reconegut prestigi que van presentar la seva visió actualitzada de la temàtica en qüestió.

TAULA 1

Moderador: Prof. Dr. Jordi Miró Martínez. Director de la Cátedra de Dolor Infantil. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

Coordinador de la Red Española de Investigación en dolor infantil (REDIN)

Mecanismos nociplásticos en el dolor. Como utilizarlos en conceptos terapéuticos

Prof. Dr. Claudia Sommer. Departamento de Neurología. Universidad de Würzburg. Alemania

Priorizar el dolor crónico pediátrico. Hacer que el dolor importe

Dra. Tonya Palermo. Center for Child Health Behavior and Development. Seattle Children's Research Institute. Universidad de Washington. EEUU

MILLOR COMUNICACIÓ

Autors/es: Lorena Martí, Elena Castarlenas, Ester Solé, Rocío de la Vega i Jordi Miró

Títol: Educación sobre dolor en las escuelas

TAULA 2

Moderador: Dr. Francisco Reinoso-Barbero. Jefe de Servicio de Anestesiología-Reanimación (Infantil). Hospital Universitario La Paz. Madrid

Hacer visible el dolor crónico infantil promoviendo el manejo del dolor complejo pediátrico en países en desarrollo

Dr. G. Allen Finley. Departamento de Anestesia. Centre for Pediatric Pain Research. Dalhouse University. Canadá

Avances en el tratamiento del dolor crónico postquirúrgico infantil

Dr. Pablo Ingelmo. Departamento de Anestesia. Universidad de McGill

Director del Servicio de dolor crónico. Montreal Children's Hospital. Canadá