Universitat Rovira i Virgili

Projectes

La recerca és el pilar fonamental de la Càtedra.

Actualment hi ha 6 projectes que es vehiculen des de la Càtedra, relacionats amb l'avaluació i tractament del dolor infantil. Aquests projectes compten amb el suport econòmic de diferents agents, tan públics com privats: Fundació Grünenthal, Obra Social de La Caixa, Ministerio de Economía y Competitividad, i Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix, es compta amb l'ajuda i suport de particulars interessats en ajudar a assolir els objectius de la Càtedra, que hi contribueixen amb les seves donacions.
Els projectes actualment en marxa són: